تماس با ما

تماس با ما

مشاور وزیر در امور ایثارگران آقای سيديعقوب محمد مرادي 6590
 
متصدی امور دفتری آقای حسین زالی مقدم 6599
6590
کارشناس مسئول ایثارگران آقای حسین سهمی 6597
 
کارشناس خانم عذرا احمدزاده 6596
 
کارشناس آقای غلامرضا ترابی 6039
 
کارشناس آقای مجتبی فاضل تهران نژاد 6598
 
کارشناس آقای مهدی فراستی 6127
 
کارشناس خانم مریم مشایخی کیا 6594
 
کارشناس خانم فرحناز زحمتکش 6926
 
مسئول دایره المعارف دفاع مقدس آقای محمدرضا طلایی نیک 6928