میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر گرامی باد

میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر گرامی باد

1399/12/06

میلاد امام علی (ع) آغازگر اشاعه عدالت

و مردانگی و معرف والاترین الگوی شهامت و دیانت

بر عاشقانش خصوصاً خانواده معظم شهدا ،جانبازان و ایثارگران
مبارک باد . . .