متن پیام تسلیت

متن پیام تسلیت

1397/06/21

پیام تسلیت جناب آقای دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو به مناسبت درگذشت جانباز همکار شاغل در شرکت توانیر آقای ابوالفضل فراهانی