بیانات رهبرمعظم انقلاب در دیدار کارگران به مناسبت روز کار و کارگر

بیانات رهبرمعظم انقلاب در دیدار کارگران به مناسبت روز کار و کارگر

1396/02/11