اخبار راهيان نور

جلسه هماهنگی یادمان والفجر 4 در استان کردستان
1395/05/13
جلسه فوق در سی ام تیر ماه 95 با حضور مدعوین محترم از وزارت نیرو ،ستاد مرکزی راهیان نور کشورز ،مسولین سپاه استان کردستان ،مدیرعامل آبفاروستایی استان ،نماینده شرکت آبفاشهری و نمایندگان شرکت توزیع برق در محل یادمان والفجر4 واقع در شهرستان مریوان بمنظور هماهنگی اموراجرایی یادمان فوق که معین آن وزارت نیرو است تشکیل گردید.
مقررشد اجرای پروژه یادمان به بسیج سازندگی سپاه استان واگذارشود ودر تاریخ 16 مرداد طی بازدیدی بررسی وضعیت اجرای پروژه صورت گیرد .همچنین طراحی وحفرچاه آب یادمان نیز برعهده شرکت ابفاشهری وروستایی می باشد.