اخبار راهيان نور

جلسه ستادراهیان نور کشور
1395/03/31
شورای هماهنگی ستاد مرکزی راهیان نور کشوردر 17خرداد95 با حضور نماینده تام الاختیار رئیس جمهور، نمایندگان دستگاه های اجرایی و دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور درسالن شهید صیاد شیرازی برگزار شد،که نماینده تام الاختیاروزیرنیرو هم حضور داشت.