اخبار راهيان نور

جلسه بررسی وضعیت یادمان والفجر4 کردستان
1396/05/03
بازدید ازطرح جامع یادمان والفجر4 که معین آن وزارت نیرو است وجلسه جهت رفع نواقص یادمان با حضور مشاور محترم وزیر ونماینده تام الاختیار وزارت نیرو جناب آقای مرادی،نماینده محترم ستاد راهیان نور کشور آقای صباغیان ،مدیرعامل محترم شرکت توزیع برق استان جناب مهندس نجفیان وپیمانکار در مورخ 28 تیر96 در محل پروژه واقع در مریوان برگزارشد.