اخبار و گزارش‌ها

راهنمای ورود کاربران به جلسه ویدئو کنفرانس

راهنمای ورود کاربران به جلسه ویدئو کنفرانس

1399/05/11

با توجه به شیوع بیماری کویید 19 و برگزاری جلسات غیرحضوری و به صورت ویدئو کنفرانس در حوزه ستادی وزارت نیرو راهنمای حضور در این جلسات جهت بهره برداری در فایل ذیل قابل مشاهده می باشد.