اخبار و گزارش‌ها

حضور جناب آقای محمد مرادی مشاور محترم وزیر در امور ایثارگران  و جمعی از همکاران صنعت آب و برق  بر سر مزار شهدای هفتم تیر در محل بهشت زهرا (س)

حضور جناب آقای محمد مرادی مشاور محترم وزیر در امور ایثارگران و جمعی از همکاران صنعت آب و برق بر سر مزار شهدای هفتم تیر در محل بهشت زهرا (س)

1399/04/07