اخبار و گزارش‌ها

تمديد مجدد مهلت ثبت نام  سازمان سنجش آموزش كشورآزمون استخدامي خاص فرزندان شهید و فرزندان جانبازان 70 درصد و بالاتر سال 1400 

تمديد مجدد مهلت ثبت نام  سازمان سنجش آموزش كشورآزمون استخدامي خاص فرزندان شهید و فرزندان جانبازان 70 درصد و بالاتر سال 1400 

1400/02/13

تمديد مجدد مهلت ثبت نام  سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص اصلاحات (سری سوم) و اضافه شدن شغل محل هاي جديد به دفترچه‌ راهنماي ثبت‌نام در آزمون استخدامي خاص فرزندان شهید و فرزندان جانبازان 70 درصد و بالاتر سال 1400