شماره-حساب

سال 1397

عیدسعیدفطر مبارک.

عیدفطر

Atabat.png
5997-(1).jpg
 
شهید سیدرضا موسوی سال 1344 در یک خانواده مذهبی در محله سر تل دوباغ در یزد به دنیا آمد ، دوران کودکی و تحصیل خود را در یک محله قدیم و مذهبی گذراند ، با این که 30 سال از آن دوران می گذرد مردم محل هنوز از او به نیکی یاد می کنند.
سید رضا اخلاقی نمونه داشت بسیار مهربان و دلسوز بود 17 ساله بود که در شبی برای نماز شب بلند شد و توبه کرد و آن شب تصمیم گرفت که به جبهه برود ، صبح آن شب از مادر رخصت گرفت عازم جبهه گردید ، در عملیات والفجر مقدماتی سوار یک نفربر بود از عقب نفربر به جلو آمد و از هم رزم خود پرسید : به نظر تو یکی از این تیرها قسمت ما می شود؟
هنوز دوستش جواب نداده بود که تیری بر قلب سید نشست و به فیض شهادت نائل شد.
شماره حساب بازسازی عتبات عالیات وزارت نیرو :13006764149 شماره شبا 810140040000013006764149
نزد بانک مسکن شعبه ونک تهران کد 2889

شماره حساب اربعین حسینی وزارت نیرو : (بنام مرادی -سهمی -جعفری) 419000607038 شماره شبا 490140040000419000607038 شماره کارت 6280231483382320 نزد بانک مسکن شعبه ونک تهران کد 2889