اخبار و گزارش‌ها

  مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر برگزار شد

مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر برگزار شد

1398/04/09

  مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیرصبح روز چهارشنبه همزمان با سالروز انفجار دفترحزب جمهوری اسلامی در محل بهشت زهرابرگزار شد.