اخبار و گزارش‌ها

شرح یک عمر عاشقی/ خدا چمران را برای خودش انتخاب کرد

شرح یک عمر عاشقی/ خدا چمران را برای خودش انتخاب کرد

1399/03/31

روز 31 خرداد ماه سالروزشهادت دکتر مصطفی چمران و روز بسیج اساتید گرامی باد.