اخبار و گزارش‌ها

سفر جناب آقای محمد مرادی مشاور محترم وزیر در امور ایثارگران به استان اردبیل

سفر جناب آقای محمد مرادی مشاور محترم وزیر در امور ایثارگران به استان اردبیل

1398/04/15

برگزاری جلسه مشاور محترم وزیر نیرو با حضور مدیران عامل صنعت آب و برق استان اردبیل