اخبار و گزارش‌ها

دیدار با خانواده شهید میر مراد زهی

دیدار با خانواده شهید میر مراد زهی

1397/07/15

با حضور جناب آقای مهندس محمودی مشاور عالی وزیر نیرو در قالب طرح سپاس با خانواده شهید میر مراد زهی دیدار بعمل آمد.