اخبار و گزارش‌ها

دیدار آزادگان حوزه ستادی با جناب آقای دکتر اولیاء معاون محترم وزیر در امور تحقیقات و منابع انسانی

دیدار آزادگان حوزه ستادی با جناب آقای دکتر اولیاء معاون محترم وزیر در امور تحقیقات و منابع انسانی

1398/05/27

آزادگان ما، وارثان شهیدان اند و ماندند تا نامشان را گرامی و راهشان را ادامه دهند