اخبار و گزارش‌ها

بازدید از پایانه های شلمچه و چذابه

بازدید از پایانه های شلمچه و چذابه

1398/05/09

برگزاری جلسه هماهنگی های اربعین 98 با حضور جناب آقای مرادی مشاور محترم وزیر در امور ایثارگران و مدیران عامل صنعت آب و برق خوزستان